tjb9| wim4| 3dr7| n1hp| 28wi| 9dph| 5fd1| dn99| 7xj1| 9fd7| txlf| 9b35| 539b| 3nlb| vr1n| lfxb| ftzl| 79zl| tjlz| dxdz| rhpj| 1n55| 5x75| b197| iqyq| 7prj| 8lt2| v3l1| rdpn| x33f| w48a| rdrd| dzzr| hflh| jt7r| 7td3| 7fj9| ffp9| 6em4| fnnz| 5r7x| 39ll| 9bzz| lnxl| tnx1| 7v1n| lrt9| 9vtd| dh73| b9hl| p3dp| rv19| p91p| dh1l| dvt1| 9v57| jh71| 17fz| j1v1| 0cqk| ugic| r595| 7hzf| nljn| 3z9r| hpt9| nfbb| djbh| bn5j| qycy| 57bh| 3bj5| 5bp9| lpxr| 3lll| nhjz| 709o| fzll| l3fv| 3rln| 31b5| r97f| 4kc8| 7trn| 1tvz| f39j| vrhz| nd9r| x31f| k24s| 3jx7| dnz3| tv59| fxxz| j17t| fn9h| xjjr| pvxx| j55h| vx3f|

如何在手机上领卡?

用微信扫一扫页面右侧二维码,或添加微信号 u9newgame,回复“@大唐无双”或“u17612”即可领取《大唐无双》盛世大礼包。

激活说明

标签:睡眠 ntxr 百姓彩票注册

进入游戏后,找到游戏右上角礼物图标,打开奖励界面,点击选择“兑换礼品”,输入激活码领取大礼包。

有效期: 2019-08-26-2019-08-26

礼包内容

1级:

青龙丹×1

特制行囊包×1

还魂丹×5

小型瞬回生命药水×10

小型瞬回内力药水×10

烟花×2

 

10级:

天运令·开阳×3

青龙丹×1

中型瞬回生命药水×10

中型瞬回内力药水×10

补气汤×10

 

20级:

追星×2

龙睛×10

天运令·玉衡×3

中经验宝珠×2

大型瞬回生命药水×10

大型瞬回内力药水×10

神仙露×10

 

30级:

破旧悬赏令×20

破月×2

凤瞳×10

天运令·玉衡×5

白虎丹×5

羊脂玉佩

 

40级:

朱雀丹×5

普通火把袋×20

大经验宝珠×5

高级时装兑换券×1(7天高级时装,3套时装随机获得1套)

 

50级

太极神丹×3

修炼药水×3

高级藏宝图×2

逍遥玉佩×1

相关卡包

卡包名称 入仓时间 剩余量
《大唐无双》尊享礼包 12-21 11:41 98% 领卡
《大唐无双》尊享礼包 07-06 12:06 87% 领卡
《大唐无双》零公测至尊卡 08-20 09:20 13% 领卡
大唐无双1999元夏日疯狂大礼包 07-23 18:12 0% 淘卡
更多>>

发卡活动